Služby

ECP a.s. disponuje ideálním umístěním logistického areálu v rámci ČR i celého středoevropského regionu. Logistický areál společnosti ECP a.s se nachází ve Vestci u Prahy v blízké dostupnosti hlavních silničních tahů.

Logistické služby poskytované společností ECP a.s. jsou v souladu s principy Správné distribuční praxe (SPD) a se všemi relevantními zákony a předpisy České republiky a Evropské unie.

Společnost ECP a.s. poskytuje logistický servis a služby podle individuálních potřeb a požadavků zákazníků z řad českých i zahraničních farmaceutických společností a výrobců zdravotnických prostředků.

V rámci logistických služeb společnost zajišťuje:

  • distribuci léčiv, veterinárních přípravků a zdravotnických prostředků na území EU
  • dovoz léčiv a zdravotnických prostředků z EU
  • skladování v prostorách schválenými Státní ústavem pro kontrolu léčiv a splňujícími předpisy EU, a to i skladování ve zvláštních režimech (psychotropní látky, různé teplotní režimy)
  • konsignaci
  • dopravu (včetně přepravy léčiv ve zvláštním režimu – termolabilní léčiva)

V rámci komplexního servisu poskytuje i další služby, jako např.:

  • příjem objednávek a fakturace
  • zajištění kontrol kvality
  • celní služby, pojištění

Skladování

Skladování


Doprava a distribuce

Doprava a distribuce


Obchodní činnost

Obchodní činnost